Про журнал

Advanced Linguistics є міжнародним рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2017 (Журнал є правонаступником Вісника НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: Філологія. Педагогіка.)

Галузь та проблематика: загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, психолінгвістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, комп’ютерна лінгвістика, міжкультурна комунікація, літературознавство, педагогіка та викладання іноземних мов.

ISSN 2663-6646 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23089-12929 ПР

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 №1290 журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки).

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, OpenAIRE, BASE, OAJI, Google Scholar, WorldCat.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: англійська, німецька, українська, французька

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Головний редактор: проф. Гудманян Артур Грантович

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кім. 601

e-mail: adling.fl.kpi@gmail.comТел.: +38 044 204 81 01; +38 093 605 00 09; +38 097 931 94 48

Веб-сайт:al.fl.kpi.ua

Поточний номер

№ 12 (2023): Advanced Linguistics
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-27

Статті

Переглянути всі випуски