Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Артур Гудманян, д. філол. н., проф., завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №1, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Наталія Майєр, д. пед. н. проф., професор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РЕДАКТОРИ

Валентина Марченко, к. філол. н., доц., доц. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.

Ольга Дзикович, к. філол. н., доц., доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Світлана Мойсеєнко, к. філол. н., доцент кафедри англійської мови технічного спрямування №1, Нацональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АСИСТЕНТ РЕДАКЦІЇ

Костянтин Лісецький, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №1, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Весела Белчева, д-р філос., доц. кафедри вивчення іноземних мов департаменту вивчення мов Великотирновського університету імені Св. Кирилла та Св. Мефодія, Болгарія

Ольга Воробйова, д. філол. н., проф., професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики, Національний технічний університет України "Киїський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Тетяна Домброван, д. філол. н., проф., завідувач кафедри англійської філології та перекладу, Українсько-німецький інститут Державного університету "Одеська політехніка"

Наталія Зінукова, д.. пед. н., проф., завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Юлія Ільчук, д-р філос., доцент факультету слов'янських мов і літератури, Стенфордський університет (США)

Дільшах Калай, д-р філос., доц. факультету іноземних мов Університету Кютаг’ї Думлупінар  (Турецька Республіка)

Мігель Анхель Кандель-Мора, д-р, філос., доцент кафедри прикладної лінгвістики, Політехнічний університет Валенсії (Іспанія) 

Зоя Корнєва, д. пед. н., проф., декан факультету лінгвістики, Національний технічний університет  України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".  

Олександр Лагодинський, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри іноземних мов, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, Київ

Олена Магузкова, д. філол. н., проф., завідувач кафедри теорії та практики перекладу факультету романо-германської філології, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Рікардо Касань Пітарх, д-р філос., доцент кафедри прикладної лінгвістики, Політехнічний університет Валенсії (Іспанія) 

Олександр Ребрій, д. філол. н., профе., завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Людмила Славова, д. філол. н., проф., професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ШТАТ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Інна АХМАД (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Ольга БЕЗКОРОВАЙНА (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна)

Леся БОНДАР (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Людмила ГУРЄЄВА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Бурку ҐЬОКҐЬОЗ-КУРТ (Університет Думлупінар, м. Кутахья, Турецька Республіка)

Катерина ЖУРБА (Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна)

Юлія КАРАЧУН (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Олена ЛАЗЕБНА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Тетяна МОДЕСТОВА (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна)

Дер’я МУЗАФФЕР (Університет Думлупінар, м. Кутахья, Турецька Республіка)

Оксана ТУРИШЕВА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Юлія ШАРАНОВА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Марина КОЛІСНИК, (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Ольга СОКИРСЬКА, (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)