МАТРИЦЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Тетяна Аношкова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.10.267234

Анотація

У статті на основі досвіду Сполучених Штатів Америки аналізується концепція глобальної компетентності та її основні компоненти, які пропонується в подальшому інтегрувати в українську навчальну програму вищої школи. Методами аналізу та синтезу критично вивчено праці зарубіжних дослідників. Виходячи з запропонованого визначення глобальної компетентності, виділено три її основні компоненти. Представлено перелік компетентностей, які відносяться до цих трьох груп. До основних компонентів, які були згадані в роботі, відносяться знання власної історії, норм і традицій; розуміння глобальних проблем і зв’язку між локальними та глобальними соціальними, економічними та політичними процесами; володіння іноземною мовою; аналітичні та критичні навички мислення; міжкультурне спілкування та оцінка культурних відмінностей; і глобальна відповідальність, яка включає цінування людської гідності та культурного розмаїття. На основі теоретичного аналізу та системного підходу побудовано матрицю глобальної компетентності. З урахуванням усіх компонентів матриці визначено ключові компетентності, які можуть бути використані для підготовки молодих спеціалістів у навчальних закладах України. На основі матриці були виділені: знання та розуміння історичних подій, міжкультурна обізнаність, навички аналітичного та критичного мислення, оцінка подібності та відмінностей, а також глобальна відповідальність. Вибір ґрунтувався на їх оцінювання на різних етапах освітнього процесу. Отримані результати згодом можуть бути використані для вдосконалення навчальних програм в Україні.

Ключові слова: глобальна компетентність; навчальний план; освіта в США; знання і розуміння; навички; ставлення та цінності

Біографія автора

Тетяна Аношкова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1, викладач

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Статті