ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІРЛАНДСЬКИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.

Автор(и)

  • Олена Шепeлєва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Ольга Демиденко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Ukraine
  • Катерина Мазепа Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.10.266266

Анотація

У статті розглянуто особливості перекладу ірландських мовних реалій українською мовою на основі аналізу англомовної художньої літератури, адже це є одним з  напрямків мовознавства, що розвивається дуже активно. Наголошено, що передача позамовної дійсності словами-реаліями є однією з найскладніших проблем у теорії та практиці перекладу, яка включає не лише перекладацький аспект, а і країнознавство, міжкультурну комунікацію тощо. Зазначено, що Культурно марковані лексеми вживаються на позначення колориту тієї чи іншої нації, представляють певні аспекти її ментальності. Такі слова / словосполучення здебільшого не мають відповідників у інших мовах і потребують особливої уваги та прискіпливості у відтворенні цільовою мовою. Популярним методом, який використовують для  інтерпретації та систематизації теоретичного матеріалу є метод аналізу та синтезу. Також з’ясовано проблеми адекватного перекладу ірландської національно маркованої лексики в українському відтворені, та охарактеризовано типологію ірландських реалій при перекладі. Дослідження ірландських реалій, результати яких стисло представлені у цій статті, проведено на матеріалах історичних пам’яток ірландського народу (саги, скелі) та роману ірландського письменника Донала Раяна «Серце на шарнірі». Перекладацький аналіз довів, що переклад реалій може відбуватися за допомогою різних прийомів перекладу, але найуживанішими є транскрипція і транслітерація, калькування та напівкалька, описовий метод з тлумаченням, роз’ясненням, семантичний український відповідник. З-поміж особливостей передачі ірландських реалій на українську мову слід також звертати увагу на соціолінгвістичний та культурологічний аспекти. Лінгвокультурологічний вимір передбачає роботу із двома важливими частинами цього питання: мовним і культурологічним.

Ключові слова: реалія; класифікація культурно маркованих одиниць; ірландські реалії; прийоми перекладу ірландських реалій; художня література.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-30

Номер

Розділ

Статті