ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТРАТЕГІЙ МЕДІАЦІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Автор(и)

  • Світлана Коломієць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0003-1070-6907
  • Олексій Цепкало Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0002-8634-1265
  • Світлана Кулєзньова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0001-7156-5621

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.9.256318

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стратегій медіації з огляду на останні публікації Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Метою статті є висвітлення поліфункціональності стратегій медіації у навчанні писемного мовлення студентів технічних спеціальностей та розгляд стратегій створення вторинних текстів патентної документації як продукту медіації тексту. Були використані наступні методи дослідження – критичний аналіз літературних джерел, синтез (стратегій медіації та стратегій створення вторинного тексу), гіпотеза (поліфункціональності стратегій медіації у навчанні англійської мови за професійним спрямуванням), моделювання (алгоритму медіації текстів патентної документації). Враховуючи важливість для майбутніх інженерів умінь продукування професійно спрямованого писемного мовлення, це дослідження має на меті виявити особливості поліфункціональності стратегій медіації у навчанні писемного мовлення студентів технічних спеціальностей. До медіації тексту авторами були додані стратегії створення вторинних текстів у вигляді анотацій та рефератів, що є суттєвим в іншомовній підготовці майбутніх інженерів. Розглядаючи вторинний текст як продукт процесу медіації первинного тексту, автори дійшли висновку, що останній має трикомпонентний алгоритм – рецепцію; декодування інформації шляхом її узагальнення, що в термінах Загальноєвропейських рекомендацій включає обробку тексту усно та письмово, за необхідності, напр., у поданні власної статті, або патенту, переклад письмового тексту, аналіз інформації первинного тексту; продукт медіації тексту (вторинний текст). Матеріалом дослідження стали тексти патентної інформації та укладені завдання для розвитку стратегій медіації тексту. Авторами розглянуто приклади використання стратегій медіації у процесі створення майбутніми інженерами анотації до тексту патенту.

Ключові слова: медіація тексту; вторинний текст; текстова діяльність; патентна інформація; англійська мова за професійним спрямуванням.

Біографії авторів

Світлана Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна

канд. пед. наук, доц., професор

Олексій Цепкало, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна

канд. пед. наук, старший викладач

Світлана Кулєзньова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна

старший викладач

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-06

Номер

Розділ

Статті