Редакційний штат

Головний редактор

Артур Гудманян, д. філол. н., проф., проф. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0002-4196-2279  Персональна сторінка: https://ktppam.kpi.ua/gudmanyan-artur-grantovich-2/  

 

Редактори

Світлана Федоренко, д. пед. н., проф., проф. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0001-8517-9975  Персональна сторінка: https://ktppam.kpi.ua/федоренко-світлана-вікторівна-2/

Валентина Марченко, к. філол. н., доц., доц. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0002-9291-471X  Персональна сторінка: https://ktppam.kpi.ua/марченко-валентина-володимирівна/

Ганна Матковська, к. філол. н., доц. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0002-0823-7905  Персональна сторінка: https://kamgs3.kpi.ua/vikladachi/matkovska-g-o

Асистент редакції

Лариса Ганіцька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Редакційна колегія

Анжеліка Солодка, д. пед. н., проф., проф. кафедри перекладу філологічного факультету Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0003-1703-7996

Весела Белчева, д-р філос., доц. кафедри вивчення іноземних мов департаменту вивчення мов Великотирновського університету імені Св. Кирилла та Св. Мефодія, Болгарія

Дільшах Калай, д-р філос., доц. факультету іноземних мов Університету Кютаг’ї Думлупінар, Турецька Республіка. ORCID https://orcid.org/0000-0003-0681-3179

Зоя Корнєва, д. пед. н., проф., проф. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики, декан факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcd.org/0000-0002-8848-4323  

Ірина Сімкова, д. пед. н., проф., завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0002-0410-5454

Мігель Анхель Кандель-Мора, д-р. філос., доцент кафедри прикладної лінгвістики, Політехнічний університет Валенсії, Іспанія. ORCID http://orcid.org/0000-0001-8754-6046

Наталія Глінка, к. філол. н., доц., доц. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0001-7249-3615

Оксана Бабелюк, д. філол. н., проф., проф. кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0003-4837-1225

Оксана Синекоп, к. пед. н., доц., доц. кафедри англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», УкраїнаORCID https://orcid.org/0000-0001-6191-6264

Олена Матузкова, д. філол. н., проф., завідувач кафедри теорії та практики перекладу факультету романо-германської філології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0001-8201-8236

Ольга Воробйова, д. філол. н., проф., проф. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcd.org/0000-0001-9039-9737 

Рікардо Касань Пітарх, д-р. філос., доцент кафедри прикладної лінгвістики, Політехнічний університет Валенсії, ІспаніяORCID https://orcid.org/0000-0002-1689-7954   

Світлана Коломієць, к. пед. н., проф., проф. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0003-1070-6907

Тетяна Домброван, д. філол. н., проф., завідувач кафедри англійської філології та перекладу українсько-німецького інституту Державного університету «Одеська політехніка», Україна. ORCID https://orcid.org/0000-0003-3119-5499  

Юлія Ільчук, д-р філос., доц. факультету слов’янських мов і літератури, Стенфордський університет, США. SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192389026 

 

Штат рецензентів

Інна АХМАД (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Ольга БЕЗКОРОВАЙНА (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна)

Леся БОНДАР (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Людмила ГУРЄЄВА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Бурку ҐЬОКҐЬОЗ-КУРТ (Університет Думлупінар, м. Кутахья, Турецька Республіка)

Ольга ДЗИКОВИЧ (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Катерина ЖУРБА (Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна)

Юлія КАРАЧУН (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Олена ЛАЗЕБНА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Тетяна МОДЕСТОВА (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна)

Дер’я МУЗАФФЕР (Університет Думлупінар, м. Кутахья, Турецька Республіка)

Олена ТКАЧИК (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Яна ТІКАН (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Оксана ТУРИШЕВА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)

Юлія ШАРАНОВА (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна)